Loading...
MamaPorady

PRAWA KOBIETY WRACAJĄCEJ DO PRACY PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM/RODZICIELSKIM

 
Mniej więcej w połowie lutego wróciłam do pracy po wykorzystaniu urlopu wychowawczego. Ponieważ nie lubię być niedoinformowana, sprawdziłam, jakie prawa mi przysługują w momencie, gdy posiadam dziecko. Podzielę się z Wami tą wiedzą. Jest ona także szeroko dostępna na stronach internetowych. Tu macie skrót.
 
Kobieto!
 
1. Jeśli opiekujesz się dzieckiem, do ukończenia przez nie 4. roku życia, pracodawca nie może zatrudniać Cię bez Twojej zgody w:

– porze nocnej,
– godzinach nadliczbowych,
– systemie czasu przerywanego,
jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
 
Mój grafik w pracy układany jest na cały miesiąc z góry. Mogę pracować tylko w godzinach 6:00 – 24:00, chyba że sama wyrażę chęć pracowania w nocy, wtedy nie ma problemu. Czasami z własnej woli pracuję również w godzinach nadliczbowych.
 
Kobieto!
 
2.Jeśli karmisz piersią, nie możesz być zatrudniona przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz tych prac znajdziesz w odpowiednim Rozporządzeniu. Jeśli wykonywałaś wcześniej taką pracę, pracodawca musi przenieść Cię do innej pracy, lub zwolnić na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie Twojego wynagrodzenia, przysługuje Ci dodatek wyrównawczy.
 
Pracuję przede wszystkim przy komputerze. Nie mieści się to w kategoriach wymienionych w Rozporządzeniu, więc nikt mnie nigdzie nie musiał przenosić.
 
Kobieto!
 
3.Jeśli karmisz piersią, masz prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Jeśli karmisz więcej niż jedno dziecko, masz prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na Twój wniosek udzielane łącznie. Jeśli jesteś zatrudniona przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy na karmienie Ci nie przysługują. Jeżeli Twój czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje Ci jedna przerwa na karmienie. Ważne: kodeks nie określa czasu, przez który można z tych przerw korzystać, czyli korzystasz, dopóki karmisz piersią.
 
Nie karmię już piersią, dlatego nie korzystam z przerw na karmienie. Ale mam koleżanki, które to robią przede wszystkim w ten sposób, że pracując na cały etat wychodzą do domu po 7 godzinach. Wiem też, że przynosiły stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia piersią. Ale w kodeksie pracy nie ma nigdzie zapisu, że trzeba takie zaświadczenie przedłożyć. W teorii powinno wystarczyć Twoje oświadczenie. Ale pracodawca może go zażądać, jeśli ma wątpliwości, co do Twojej prawdomówności. W praktyce jednak chyba większość pracodawców od razu prosi o zaświadczenie lekarskie.
 
Kobieto!
 
4.Jeśli wychowujesz co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, przysługuje Ci w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Z uprawnienia tego może korzystać tylko jeden rodzic, jeżeli oboje są zatrudnieni. 
 
U siebie w pracy musiałam złożyć oświadczenie, że zamierzam skorzystać z przysługującego mi uprawnienia, i że z uprawnienia tego nie będzie korzystał mój mąż.
 
Kobieto!
 
5.Przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy celem sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14. roku życia:
– możesz go wykorzystać razem z mężem maksymalnie przez 60 dni w roku (niezależnie od liczby dzieci),
– nie przysługuje Ci, jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym znajduje się inny członek rodziny mogący zapewnić opiekę dziecku (nie dotyczy opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat),
– otrzymać 80% podstawy wymiaru zasiłku (podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy),
– musisz przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUZ ZLA (jest w nim wpisywana data urodzenia dziecka, na które masz zwolnienie), a także oświadczenie na druku ZUS Z-15,
– szczegółowe informacje o zasiłku opiekuńczym znajdziesz tu.
 
Korzystałam raz z zasiłku opiekuńczego, i właśnie to mnie zainspirowało do dodania dzisiejszego wpisu. Dopiero jak zaniosłam zwolnienie lekarskie, dowiedziałam się, że muszę wypełnić jeszcze druk ZUS Z-15. Na początku wypełniłam go niekompletnie i został mi zwrócony przez kadry. Pamiętaj więc, żeby wypełnić każde pole. Formularz gotowy do wypełnienia i wydrukowania znajdziecie tu.
 

Dla dociekliwych: Kodeks pracy znajdziecie m.in.tu.
 
 
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *