Loading...
DzieckoPorady

UBEZPIECZENIE NNW W SZKOLE NIE JEST OBOWIĄZKOWE.

Zanim kupisz jak większość rodziców ubezpieczenie NNW, które proponuje szkoła, koniecznie zapoznaj się z Raportem Rzecznika Finansowego o nazwie “UBEZPIECZENIA SZKOLNE”.

Poniżej najważniejsze informacje z tego raportu:

1) Ubezpieczenie NNW w szkole jest dobrowolne. Nie musisz go kupować w konkretnej placówce. Nie musisz go w ogóle kupować.

“Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa umowa grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej ma charakter dobrowolny. Zawarcie takiej umowy zależy od woli ubezpieczającego. Wypada przypomnieć, że przez lata wśród rodziców uczniów funkcjonowało powszechne przekonanie (często wzmacniane przez dyrektorów i nauczycieli), że ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest obligatoryjne i konieczność uiszczenia składki w wysokości kilkudziesięciu złotych jest elementem wrześniowej wyprawki ucznia, którą rodzic musi sfinansować, podobnie jak zakup podręczników, stroju sportowego, plecaka czy składki na „komitet rodzicielski” (notabene również, wbrew częstemu wrażeniu, dobrowolnej.)”

2) Warto poszukać na rynku ubezpieczenia NNW, które odpowiada Twoim potrzebom. Osobiście po pierwszych poszukiwaniach już widzę korzystniejsze oferty niż ta, którą proponuje przedszkole mojego synka.

“Natomiast jednoznacznie pozytywnie należy ocenić okoliczność, że rosnąca świadomość ubezpieczeniowa sprawia, że powiększa się liczba opiekunów, którzy mając wiedzę o mankamentach oferty dostępnej w szkołach mogą poszukać indywidualnie ochrony ubezpieczeniowej dla siebie i swoich dzieci w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.”

Tutaj zachęcam do zapoznania się z moim drugim wpisem na temat ubezpieczenia NNW: JAKIE UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE WYBRAĆ? NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

3) Placówka oświatowa nie może pobierać prowizji za to, że jej uczniowie korzystają z oferty konkretnego ubezpieczyciela. Jeśli zauważycie, że taka sytuacja ma miejsce, aktualnie jest to niezgodne z prawem.

“Relatywnie nowymi przepisami (obowiązującymi od 1 kwietnia 2016 r.) są art. 18 ust. 1-2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgodnie z tą normą w ubezpieczeniu na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Zakaz otrzymywania wynagrodzenia lub innych korzyści obejmuje również osoby działające na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego.”
“W praktyce bowiem ukształtował się zwyczaj rynkowy, że szkoła otrzymywała „prowizję” od ubezpieczyciela bądź agenta za zawarcie umowy i zapłacenie składki. Mogła ona wynosić między 20, a 40% zebranej składki. Oznaczało to, że ubezpieczyciel kalkulując wysokość składki zakładał jaka jej część de facto zostanie przeznaczona na koszty ubezpieczenia (np. 70% zebranej składki), a jaka zostanie przekazana na rzecz ubezpieczającego (np. 30%).”

4) Jedyne obowiązkowe ubezpieczenie NNW dotyczy imprezy lub wycieczki zagranicznej.

„W obecnym stanie prawnym jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia uczestnika wycieczki lub imprezy zagranicznej.”

Powyższe dotyczy szkół publicznych.

Inne materiały, z którymi warto się zapoznać:

  • wypowiedź ekspertki z Biura Rzecznika Finansowego

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *